Daily Archives: May 4, 2009

MOHE’s INSENSITIVITY & BLATANT DISREGARD

To: myk@mohe.gov.my

Cc: radinumx@mohe.gov.my; sidek@pmo.gov.my; tam@bpa.jpm.my; minister@mohe.gov.my

Sent: Monday, March 9, 2009 8:54:19 PM

Subject: Re: ADUAN MENGENAI ISU KETIDAKADILAN TERHADAP PENSYARAH DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA DATUK PROF. MOHD YUSOF BIN KASIM,

Merujuk kepada surat Tuan dengan rujukan JPT (A) 1000/011/011/04 ( 7 ) bertarikh 6 Mac 2009 yang diterima pada 8 Mac 2009 dimana perenggan 2 dan 3 are being produced below.

2. Jabatan ini mengambil maklum akan isi kandungan emel puan tersebut mengenai tuduhan lisan yang didakwa dibuat oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) terhadap puan. Walau bagaimanapun, pertikaian yang timbul adalah melibatkan antara puan dan pegawai USIM tersebut. Justeru, adalah tidak wajar sekiranya Jabatan ini dikehendaki menjawab perkara tersebut bagi pihak beliau.

3. Sehubungan itu, adalah lebih elok sekiranya perkara ini dibawa berunding dengan pihak USIM.

The contents of the aforementioned paragraph 3 clearly show that the KPT does not take regard of my emails to the KPT, sent on 03 December 2008 and 05 December 2008 respectively. Thus I infer from KPT’s disregard of the said emails that the KPT can’t be bothered with the victimization I experienced at USIM. The KPT have the gall to order me to revert to the very person who had victimized me, thus leaving me on a lurch, at the mercy of the very person who victimized me himself. This is a very unbecoming action on the part of the KPT. I express my disappointment towards the KPT’s blatant disregard and irresponsibility, executed with impunity with no trace of remorse whatsoever. Such disregard and irresponsibility are not in accord with KPT’s duty as the custodian of higher education.

Kindly be informed

Advertisements

BPA & MOHE & USIM= UNITED IN DECEIVING THE PUBLIC ABOUT USIM’S UNETHICAL MANIPULATION OF MARKS

From:

To: tam@bpa.jpm.my

Cc: sidek@pmo.gov.my, ppm@pmo.gov.my

Date: Friday, April 10, 2009, 8:02 AM

Selamat Pagi Tuan

Saya masih belum menerima daripada Tuan kronologi tindakan KPT yang Tuan sendiri arahkan untuk diberikan kepada pengadu (iaitu saya sendiri).

Mohon maklum balas terperinci KPT tersebut diberikan pada saya pada kadar yang segera pada fax:

Saya tidak bersetuju dengan pandangan Tuan bahawa siasatan KPT mengambil kira penjelasan-penjelasan terperinci kedua-dua pihak. Saya tidak dipanggil langsung oleh KPT semenjak aduan dibuat pada bulan Jun 2008.

 Saya yang terpaksa membuat temujanji berjumpa dengan KPengarah Dato Radin Umar pada bulan 11, itupun KPengarah Dato Radin Umar menyuruh saya berjumpa dengan TKP Dato Mohd Yusuf Kasim. Saya hanya dapat berjumpa TKP atas inisiatif saya sendiri pada bulan Disember iaitu hampir 6 bulan selepas aduan dibuat kepada KP. Saya berasa dukacita dengan keputusan Tuan yang berat sebelah. Saya merayu Tuan berlaku adil kepada saya. —–

Forwarded Message —-

 From:

To: tam@bpa.jpm.my

Cc: sidek@pmo.gov.my;

ppm@pmo.gov.my

Sent: Thursday, March 26, 2009 8:04:41 PM

Subject: Kronologi tindakan KPT

Tuan

Merujuk kepada surat Tuan yang didakwa dihantar pada 20 mac 2009 tapi hanya bercop pada 23 Mac 2009, saya tidak mendapat langsung kronologi tindakan KPT yang Tuan sendiri arahkan untuk diberikan kepada pengadu (iaitu saya sendiri). Mohon maklum balas terperinci KPT tersebut diberikan pada saya pada kadar yang segera pada fax: 

 Saya tidak bersetuju dengan pandangan Tuan bahawa siasatan KPT mengambil kira penjelasan-penjelasan terperinci kedua-dua pihak. Saya tidak dipanggil langsung oleh KPT semenjak aduan dibuat pada bulan Jun 2008. Saya yang terpaksa membuat temujanji berjumpa dengan Pengarah pada bulan 11, itupun KPengarah menyuruh saya berjumpa dengan TKP. Saya hanya dapat berjumpa TKP atas inisiatif saya sendiri pada bulan Disember iaitu hampir 6 bulan selepas aduan dibuat kepada KP. Saya berasa dukacita dengan keputusan Tuan yang berat sebelah. Saya merayu Tuan berlaku adil kepada saya.

Me, Myself & BPA

From: Subject: Fw: ADUAN MENGENAI ISU KETIDAKADILAN TERHADAP PENSYARAH DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
To: tam@bpa.jpm.my
Cc: puziah@bpa.jpm.my
Date: Tuesday, March 24, 2009, 8:34 PM

Tuan

Merujuk kepada email dibawah meskipun maklum balas rasmi BPA terhadap aduan saya telah pun dihantar kepada alamat seperti berikut pada 20 Mac 2009, samapai setakat ini 831pm 24/3/09 surat tersebut masih belum sampai ke alamat berikut.Harap maklum.

 

Sekian, terima kasih.

 

 

From: Dr. Tam Weng Wah <tam@bpa.jpm.my>
To:

Sent: Monday, March 23, 2009 7:57:57 PM
Subject: ADUAN MENGENAI ISU KETIDAKADILAN TERHADAP PENSYARAH DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

Puan ,

 

Berhubung dengan perkara ini BPA telah pun menerima ulasan yang dikemukakan oleh KPT dan maklum balas rasmi BPA terhadap aduan puan telah pun dihantar kepada alamat seperti berikut pada 20 Mac 2009:

 

Sekian, terima kasih.

 

(Dr. Tam)

23 Mac 2009
—– Forwarded Message —-
From:

To: Dr. Tam Weng Wah <tam@bpa.jpm.my>
Sent: Monday, March 23, 2009 8:40:07 PM
Subject: Re: ADUAN MENGENAI ISU KETIDAKADILAN TERHADAP PENSYARAH DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

Tuan Dr Tam   Am I jumping the gun to ask whether there is any positive outcome from BPA with respect to its official feedback? Please don’t get me wrong sir, I have not axes to grind, as far as I am concerned, based on the treatment I received from KPT, I conclude that the KPT is not interested to assist me.   Thank you Dr Tam.


From: Dr. Tam Weng Wah <tam@bpa.jpm.my>
To:

Sent: Monday, March 23, 2009 7:57:57 PM
Subject: ADUAN MENGENAI ISU KETIDAKADILAN TERHADAP PENSYARAH DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

Puan. 

Berhubung dengan perkara ini BPA telah pun menerima ulasan yang dikemukakan oleh KPT dan maklum balas rasmi BPA terhadap aduan puan telah pun dihantar kepada alamat seperti berikut pada 20 Mac 2009:

 

Sekian, terima kasih.

 

(Dr. Tam)

23 Mac 2009

 

From:

Sent: 20 Mac 2009 10:35
To: Dr. Tam Weng Wah
Cc: Puziah binti Saad
Subject: [SPAM:#] Fw: ADUAN MENGENAI ISU KETIDAKADILAN TERHADAP PENSYARAH DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

 

Tuan Dr Tam

Saya telah menerima surat daripada KPT melalui kurier kelmarin (18/3/09), tetapi surat itu hanyalah surat JPT (A) 1000/011/011/04 (  7  ) bertarikh 6 Mac 2009 yang diforwardkan dengan email di bawah.

 

Mohon nasihat Tuan berapa lamakah we should wait for the reply as mentioned by Y.Bhg. Prof. Dato’ Dr. Radin Umar on 6 March 2009.

Mohon maaf membebankan pihak BPA, tetapi saya tidak mempunyai pilihan lain.

Terima kasih atas pertolongan Tuan selama ini.

 

Yang Benar

 

—– Forwarded Message —-
From:

To: Dr. Tam Weng Wah <tam@bpa.jpm.my>
Cc: sidek@pmo.gov.my; radinumx@mohe.gov.my; myk@mohe.gov.my; Mohd Asri bin Mohamed <mohdasri@bpa.jpm.my>; Md. Zin bin Musa <mdzin@bpa.jpm.my>; Aziz bin Ismail <aziz@bpa.jpm.my>
Sent: Tuesday, March 10, 2009 8:10:05 AM
Subject: Re: ADUAN MENGENAI ISU KETIDAKADILAN TERHADAP PENSYARAH DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

Thank you so much Dr Tam.

 


From: Dr. Tam Weng Wah <tam@bpa.jpm.my>
To:

Cc: sidek@pmo.gov.my; radinumx@mohe.gov.my; myk@mohe.gov.my; Mohd Asri bin Mohamed <mohdasri@bpa.jpm.my>; Md. Zin bin Musa <mdzin@bpa.jpm.my>; Aziz bin Ismail <aziz@bpa.jpm.my>
Sent: Tuesday, March 10, 2009 1:28:54 AM
Subject: RE: ADUAN MENGENAI ISU KETIDAKADILAN TERHADAP PENSYARAH DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

Puan , 

Thank you for the email. We are currently awaiting the reply from KPT regarding this matter as mentioned by Y.Bhg. Prof. Dato’ Dr. Radin Umur on 6 March 2009.

 

Thank you.

 

(Dr. Tam)

10 March 2009  

 


From:

Sent: Mon 09/03/2009 21:08
To: Dr. Tam Weng Wah
Cc: sidek@pmo.gov.my
Subject: Fw: ADUAN MENGENAI ISU KETIDAKADILAN TERHADAP PENSYARAH DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

 

 

—– Forwarded Message —-
From:
To: tam@bpa.jpm.my
Sent: Monday, March 9, 2009 9:05:37 PM
Subject: Fw: ADUAN MENGENAI ISU KETIDAKADILAN TERHADAP PENSYARAH DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

Dr Tam,

 

The email below refers. The respective email dated 3rd of December 2008 mentioned below is produced below.  I will forward to your goodself the email dated 5th of December 2008 mentioned below after I send this email. Based on the KPT’s refusal to handle my grievance inferred from its reply reference no: JPT (A) 1000/011/011/04 (  7  ), I seek your assistance as the KP of the BPA, to enable me to get the justice I had been deprived of.

Awaiting your reply. Thank you. 

 

 

 

—– Forwarded Message —-
From:

To: myk@mohe.gov.my
Cc: radinumx@mohe.gov.my; sidek@pmo.gov.my; tam@bpa.jpm.my; minister@mohe.gov.my
Sent: Monday, March 9, 2009 8:54:19 PM
Subject: Re: ADUAN MENGENAI ISU KETIDAKADILAN TERHADAP PENSYARAH DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

DATUK PROF. MOHD YUSOF BIN KASIM,

Merujuk kepada surat Tuan dengan rujukan JPT (A) 1000/011/011/04 (  7  )
bertarikh 6 Mac 2009 yang diterima pada 8 Mac 2009 dimana perenggan 2 dan 3 are being produced below.

2.    Jabatan ini mengambil maklum akan isi kandungan emel puan tersebut
mengenai tuduhan lisan yang didakwa dibuat oleh Timbalan Naib Canselor
(Akademik & Antarabangsa) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) terhadap
puan.  Walau bagaimanapun, pertikaian yang timbul adalah melibatkan antara
puan dan pegawai USIM tersebut. Justeru, adalah tidak wajar sekiranya
Jabatan ini dikehendaki menjawab perkara tersebut bagi pihak beliau.

3.    Sehubungan itu, adalah lebih elok sekiranya perkara ini dibawa
berunding dengan pihak USIM.

The contents of the aforementioned paragraph 3 clearly show that the KPT does not take regard of my emails to the KPT, sent on 03 December 2008 and 05 December 2008 respectively. Thus I infer from KPT’s disregard of the said emails that the KPT can’t be bothered with the victimization I experienced at USIM. The KPT have the gall to order me to revert to the very person who had victimized me, thus leaving me on a lurch, at the mercy of the very person who victimized me himself. This is a very unbecoming action on the part of the KPT.

 

I express my disappointment towards the KPT’s blatant disregard and irresponsibility, executed with impunity with no trace of remorse whatsoever. Such disregard and irresponsibility are not in accord with KPT’s duty as the custodian of higher education.

 

Kindly be informed.

 


From: Mira Aisa binti Shaarani <mira@mohe.gov.my>
To:

Cc: myk@mohe.gov.my; dg@mohe.gov.my
Sent: Sunday, March 8, 2009 11:01:35 AM
Subject: ADUAN MENGENAI ISU KETIDAKADILAN TERHADAP PENSYARAH DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

Rujukan Kami    : JPT (A) 1000/011/011/04 (  7  )
Tarikh        : 6 Mac 2009

Puan,

ADUAN MENGENAI ISU KETIDAKADILAN TERHADAP PENSYARAH DI UNIVERSITI SAINS
ISLAM MALAYSIA

Dengan hormatnya saya merujuk kepada e-mel puan bertarikh 3 Mac 2009 dan
surat Jabatan ini rujukan JPT (A) 1000/011/011/04 (5) bertarikh 2 Februari
2009 adalah berkaitan.

2.    Jabatan ini mengambil maklum akan isi kandungan emel puan tersebut
mengenai tuduhan lisan yang didakwa dibuat oleh Timbalan Naib Canselor
(Akademik & Antarabangsa) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) terhadap
puan.  Walau bagaimanapun, pertikaian yang timbul adalah melibatkan antara
puan dan pegawai USIM tersebut. Justeru, adalah tidak wajar sekiranya
Jabatan ini dikehendaki menjawab perkara tersebut bagi pihak beliau.

3.    Sehubungan itu, adalah lebih elok sekiranya perkara ini dibawa
berunding dengan pihak USIM.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Yang ikhlas,

(DATUK PROF. MOHD YUSOF BIN KASIM)
Timbalan Ketua Pengarah (Sektor IPTA)
Jabatan Pengajian Tinggi
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

s.k.

KP, JPT

Y.Bhg. Dato’ Prof. Dr. Abdul Shukor b. Hj. Husin
Naib Canselor
Universiti  Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai
71800 Nilai
NEGERI SEMBILAN

No. Tel    :  06-7988013
No. Faks    :  06-7941143

Tuan Hj. Addenan bin Hj. Abdul Rahman
Pendaftar
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Bandar Baru Nilai
71800 Nilai
NEGERI SEMBILAN

No. Tel    :06-7988101
No. Fax    :06-7993843