Letter to the Big Boss of MQA Dato’ Syed Ahmad Hussein

—– Forwarded Message —-
From: myself

To: syedahmad@mqa.gov.my
Cc: tam@bpa.jpm.my; sidek@pmo.gov.my; anwarhalim@mqa.gov.my
Sent: Thursday, March 5, 2009 12:27:30 PM
Subject: Fw: Enquiry : Private & Confidential

Yg berbahagia Dato’ Syed Ahmad Hussein,   Berdasarkan kenyataan Anwar Halim Nor Hashim “Siasatan MQA mendapati, perkara ini telah disiasat oleh pihak Senat MMU dan tiada unsur manipulasi.” (the emphasis is mine)

 

1. Berdasarkan kenyataan di atas, adalah pelik pihak senat sendiri yang menyiasat sama ada terdapat unsur manipulasi, sedangkan salah laku dilakukan oleh fakulti di bawah seliaan senat sendiri.

 

2. Does the senate play the roles as the judge, jury and the investigator at the same time, whereas its own credibility is being challenged and indicted as well? Dr Goh said to me, Prof Chua and the senate will not approve your marks!” 

 

3. Where is the check and balance?

 

4. Dr Goh yang tidak berkelulusan undang-undang menukar markah mengikut formula ekonomi ciptaannya sendiri tanpa melihat langsung kertas peperiksaan. Siasatan jenis apakah yang dilakukan oleh senat sedangkan saya sendiri sebagai saksi yang melihat sendiri Dr Goh menukar markah, tidak dipanggil langsung oleh senat atau MQA sendiri?

  Berdasarkan kenyataan Anwar Halim Nor Hashim, “Walau bagaimanapun, maklumbalas  yang diterima daripada puan masih merujuk kepada aduan yang sama serta membangkitkan soal ketetapan sistem penilaian tentang pemberat dan skema pemarkahan. Dalam hal ini, MQA hanya menyediakan panduan bagi tujuan tersebut dan terpulang kepada Institut Pengajian Tinggi untuk menetapkan sistem penilaian yang sewajarnya.”   Soalan saya sebelum ini yang berkenaan ialah:   “24. Prof, Does Lan approve a compulsory rule presribing: a. the maximum number of students who fail {20%]. b. the average marks to be from 60% to 70%.”  

Berdasarkan kenyataan Anwar Halim Nor Hashim, “Walau bagaimanapun, maklumbalas  yang diterima daripada puan masih merujuk kepada aduan yang sama serta membangkitkan soal ketetapan sistem penilaian tentang pemberat dan skema pemarkahan. Dalam hal ini, MQA hanya menyediakan panduan bagi tujuan tersebut dan terpulang kepada Institut Pengajian Tinggi untuk menetapkan sistem penilaian yang sewajarnya.”, amalan MMU menetapkan compulsory rule presribing the maximum number of students who fail {20%] and the average marks to be from 60% to 70%, adalah dianggap wajar oleh MQA. Jadi keputusan peperiksaan telah ditetapkan lebih awal oleh IPT tersebut and does not reflect the actual performance of the students. Kalau macam tu, buat apa ada peperiksaan, bagi aja kelulusan percuma!!!!! Kalau ada peperiksaan pun, pensyarah dikekang oleh kuota markah.Sekiranya ada 100 pelajar, pensyarah wajib luluskan 80 orang, dan hanya boleh gagalkan 20 orang pelajar. Dah Kuota macam itu. Kalau macam ni, pensyarah dihalang berlaku jujur dalam melakukan penilaian dan pemarkahan!

 

Saya terkejut dalam dunia akademik terdapat sistem kuota berapa orang pelajar wajib diluluskan. Jadi para pelajar tak perlulah baca buku, senat sudah tetapkan siang-siang hanya 20 peratus pelajar sahaja dalam satu kursus yang boleh gagal. Jadi kalau ada 200 orang yang ambil satu kursus, 160 orang pelajar WAJIB DILULUSKAN ,hanya 40 orang boleh gagal!!!  

 

 Soalan saya kepada Tuan selaku Tunggak MQA: Adakah amalan ini dinamakan “guaranteed pass”?Adakah ini sama dengan “jual degree”?

 

Soalan saya kepada Tuan selaku Tunggak MQA: Adakah cara di atas, iaitu IPT menetapkan peratusan jumlah pelajar yang WAJIB DILULUSKAN, contoh baik IPT bertaraf  world class?

 

Soalan saya kepada Tuan selaku Tunggak MQA: Berdasarkan pengalaman MQA, nyatakan adakah Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia, Universiti Pertanian Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia mempunyai sistem kuota jumlah pelajar yang WAJIB DILULUSKAN seperti MMU?

 

Soalan saya kepada Tuan selaku Tunggak MQA:Berdasarkan pengalaman MQA, nyatakan adakah universiti Harvard, universiti Cambridge, Universiti Columbia, Universiti Princeton, universiti Oxford mempunyai sistem kuota jumlah pelajar yang WAJIB DILULUSKAN seperti MMU?

 

 

Since the marks are predetermined, if there are 100 students all of them need not study hard because they know 80 students are guaranteed to pass and only 20 of them are allowed to fail according to the quota set by the senate.

  Based on the above, lecturers cannot exercise their academic freedom as they are forced to mark the papers according to the quota set by the senate.   I believe that the integrity of the lecturers are being undermined.   I also believe that the practice guaranteeing passes above is a corruption and debasement of knowledge.   The above practice guaranteeing passes  does not reflect the real quality of the students.   Sebelum mengundur diri saya dapati Tuan tidak menjawab soalan saya yang saya ajukan kepada Tuan sebelum ini: “Further questions I now raise to MQA are: 3. Did MQA examine the examination papers of the students? 4. Are the papers of high quality? 5. Was the grading a fair one?”     Saya memohon jasa baik Tuan menjawab soalan saya pada kadar yang segera.   Yang benar

 

Jawapan dari

ANWAR HALIM NOR HASHIM diterima pada 5 Mac 2009

Pegawai Eksekutif

Unit Penguatkuasaan

Bahagian Koordinasi Jaminan Kualiti

Agensi Kelayakan Malaysia

 

Dengan hormatnya saya merujuk kepada aduan yang dikemukakan oleh puan pada 30hb Januari 2009 mengenai ‘Marks manipulation at Multimedia University (MMU)’.

 

Semakan Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Agency-MQA) mendapati siasatan telah dibuat dan jawapan telah diberi kepada puan pada 5hb Februari  2009 melalui email 

 

 (salinan disertakan)

 

Walau bagaimanapun, maklumbalas  yang diterima daripada puan masih merujuk kepada aduan yang sama serta membangkitkan soal ketetapan sistem penilaian tentang pemberat dan skema pemarkahan. Dalam hal ini, MQA hanya menyediakan panduan bagi tujuan tersebut dan terpulang kepada Institut Pengajian Tinggi untuk menetapkan sistem penilaian yang sewajarnya.

 

Siasatan MQA mendapati, perkara ini telah disiasat oleh pihak Senat MMU dan tiada unsur manipulasi (Jawapan sebelum ini kepada puan pada 5hb Februari 2009 berkaitan).

 

 

ANWAR HALIM NOR HASHIM

Pegawai Eksekutif

Unit Penguatkuasaan

Bahagian Koordinasi Jaminan Kualiti

Agensi Kelayakan Malaysia

—– Forwarded Message —-
From: myself

To: syedahmad@mqa.gov.my
Cc: sidek@pmo.gov.my; tam@bpa.jpm.my
Sent: Wednesday, March 4, 2009 9:24:37 AM
Subject: Fw: Enquiry : Private & Confidential

Sila beri sebab Tuan tidak menjawab soalan-soalan saya sebagai pengadu.

—– Forwarded Message —-
From: myself
To: syedahmad@mqa.gov.my
Cc: tam@bpa.jpm.my; sidek@pmo.gov.my; anwarhalim@mqa.gov.my
Sent: Thursday, March 5, 2009 12:27:30 PM
Subject: Fw: Enquiry : Private & Confidential

 

 

 

 

Semakan Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Agency-MQA) mendapati siasatan telah dibuat dan jawapan telah diberi kepada puan pada 5hb Februari  2009 melalui email  (salinan disertakan)

 

Walau bagaimanapun, maklumbalas  yang diterima daripada puan masih merujuk kepada aduan yang sama serta membangkitkan soal ketetapan sistem penilaian tentang pemberat dan skema pemarkahan. Dalam hal ini, MQA hanya menyediakan panduan bagi tujuan tersebut dan terpulang kepada Institut Pengajian Tinggi untuk menetapkan sistem penilaian yang sewajarnya.

 

Siasatan MQA mendapati, perkara ini telah disiasat oleh pihak Senat MMU dan tiada unsur manipulasi (Jawapan sebelum ini kepada puan pada 5hb Februari 2009 berkaitan).

 

 

ANWAR HALIM NOR HASHIM

Pegawai Eksekutif

Unit Penguatkuasaan

Bahagian Koordinasi Jaminan Kualiti

Agensi Kelayakan Malaysia

—– Forwarded Message —-
From:
To: syedahmad@mqa.gov.my
Cc: sidek@pmo.gov.my; tam@bpa.jpm.my
Sent: Wednesday, March 4, 2009 9:24:37 AM
Subject: Fw: Enquiry : Private & Confidential
Sila beri sebab Tuan tidak menjawab soalan-soalan saya sebagai pengadu.
Yg berbahagia Dato’ Syed Ahmad Hussein,
 
Berdasarkan kenyataan Anwar Halim Nor Hashim “Siasatan MQA mendapati, perkara ini telah disiasat oleh pihak Senat MMU dan tiada unsur manipulasi.” (the emphasis is mine)

 

1. Berdasarkan kenyataan di atas, adalah pelik pihak senat sendiri yang menyiasat sama ada terdapat unsur manipulasi, sedangkan salah laku dilakukan oleh fakulti di bawah seliaan senat sendiri.

 

2. Does the senate play the roles as the judge, jury and the investigator at the same time, whereas its own credibility is being challenged and indicted as well? Dr Goh said to me, Prof Chua and the senate will not approve your marks!” 

 

3. Where is the check and balance?

 

4. Dr Goh yang tidak berkelulusan undang-undang menukar markah mengikut formula ekonomi ciptaannya sendiri tanpa melihat langsung kertas peperiksaan. Siasatan jenis apakah yang dilakukan oleh senat sedangkan saya sendiri sebagai saksi yang melihat sendiri Dr Goh menukar markah, tidak dipanggil langsung oleh senat atau MQA sendiri?

 
Berdasarkan kenyataan Anwar Halim Nor Hashim, “Walau bagaimanapun, maklumbalas  yang diterima daripada puan masih merujuk kepada aduan yang sama serta membangkitkan soal ketetapan sistem penilaian tentang pemberat dan skema pemarkahan. Dalam hal ini, MQA hanya menyediakan panduan bagi tujuan tersebut dan terpulang kepada Institut Pengajian Tinggi untuk menetapkan sistem penilaian yang sewajarnya.”
 
Soalan saya sebelum ini yang berkenaan ialah:
 

Berdasarkan kenyataan Anwar Halim Nor Hashim, “Walau bagaimanapun, maklumbalas  yang diterima daripada puan masih merujuk kepada aduan yang sama serta membangkitkan soal ketetapan sistem penilaian tentang pemberat dan skema pemarkahan. Dalam hal ini, MQA hanya menyediakan panduan bagi tujuan tersebut dan terpulang kepada Institut Pengajian Tinggi untuk menetapkan sistem penilaian yang sewajarnya.”, amalan MMU menetapkan compulsory rule presribing the maximum number of students who fail {20%] and the average marks to be from 60% to 70%, adalah dianggap wajar oleh MQA. Jadi keputusan peperiksaan telah ditetapkan lebih awal oleh IPT tersebut and does not reflect the actual performance of the students. Kalau macam tu, buat apa ada peperiksaan, bagi aja kelulusan percuma!!!!! Kalau ada peperiksaan pun, pensyarah dikekang oleh kuota markah.Sekiranya ada 100 pelajar, pensyarah wajib luluskan 80 orang, dan hanya boleh gagalkan 20 orang pelajar. Dah Kuota macam itu. Kalau macam ni, pensyarah dihalang berlaku jujur dalam melakukan penilaian dan pemarkahan!

 

Saya terkejut dalam dunia akademik terdapat sistem kuota berapa orang pelajar wajib diluluskan. Jadi para pelajar tak perlulah baca buku, senat sudah tetapkan siang-siang hanya 20 peratus pelajar sahaja dalam satu kursus yang boleh gagal. Jadi kalau ada 200 orang yang ambil satu kursus, 160 orang pelajar WAJIB DILULUSKAN ,hanya 40 orang boleh gagal!!!  

 

 Soalan saya kepada Tuan selaku Tunggak MQA: Adakah amalan ini dinamakan “guaranteed pass”?Adakah ini sama dengan “jual degree”?

 

Soalan saya kepada Tuan selaku Tunggak MQA: Adakah cara di atas, iaitu IPT menetapkan peratusan jumlah pelajar yang WAJIB DILULUSKAN, contoh baik IPT bertaraf  world class?

 

Soalan saya kepada Tuan selaku Tunggak MQA: Berdasarkan pengalaman MQA, nyatakan adakah Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia, Universiti Pertanian Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia mempunyai sistem kuota jumlah pelajar yang WAJIB DILULUSKAN seperti MMU?

 

Soalan saya kepada Tuan selaku Tunggak MQA:Berdasarkan pengalaman MQA, nyatakan adakah universiti Harvard, universiti Cambridge, Universiti Columbia, Universiti Princeton, universiti Oxford mempunyai sistem kuota jumlah pelajar yang WAJIB DILULUSKAN seperti MMU?

 

 

 

Since the marks are predetermined, if there are 100 students all of them need not study hard because they know 80 students are guaranteed to pass and only 20 of them are allowed to fail according to the quota set by the senate.

 
Based on the above, lecturers cannot exercise their academic freedom as they are forced to mark the papers according to the quota set by the senate.
 
I believe that the integrity of the lecturers are being undermined.
 
I also believe that the practice guaranteeing passes above is a corruption and debasement of knowledge.
 
The above practice guaranteeing passes  does not reflect the real quality of the students.
 
Sebelum mengundur diri saya dapati Tuan tidak menjawab soalan saya yang saya ajukan kepada Tuan sebelum ini:
“Further questions I now raise to MQA are:
3. Did MQA examine the examination papers of the students?
4. Are the papers of high quality?
5. Was the grading a fair one?”
 
 
Saya memohon jasa baik Tuan menjawab soalan saya pada kadar yang segera.
 
Yang benar

 

“24. Prof, Does Lan approve a compulsory rule presribing:
a. the maximum number of students who fail {20%].
b. the average marks to be from 60% to 70%.”
 

 

 
Jawapan dari

ANWAR HALIM NOR HASHIM diterima pada 5 Mac 2009

Pegawai Eksekutif

Unit Penguatkuasaan

Bahagian Koordinasi Jaminan Kualiti

Agensi Kelayakan Malaysia

 

Dengan hormatnya saya merujuk kepada aduan yang dikemukakan oleh puan pada 30hb Januari 2009 mengenai ‘Marks manipulation at Multimedia University (MMU)’.

Advertisements

Comments are closed.