Email saya kepada Ketua Pengarah BPA berkenaan USIM & KPT/MOHE

From: myself

> Sent: Fri 06/03/2009 7:59
> To: Dr. Tam Weng Wah
> Cc:
sidek@pmo.gov.my; minister@mohe.gov.my; radinumx@mohe.gov.my;
>
myk@mohe.gov.my; pendaftar@usim.edu.my; nc@usim.edu.my;
>
dekanfsu@usim.edu.my; mnizam@usim.edu.my; tnc.hea@usim.edu.myMailing List
> Subject: Fw: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>
> Dr Tam Weng Wah
>
> KETUA PENGARAH
>
> BIRO PENGADUAN AWAM,
>
>
>
> Dilampirkan di sini email saya yang dihantar pada 9 September 2008 kepada
> KETUA PENGARAH JABATAN PENGAJIAN TINGGI, Kementerian Pengajian Tinggi
> Y.BHG. PROF. DATO’ IR. DR. RADIN UMAR BIN RADIN SOHADI dimana saya telah
> mencapai ketepuan sabar (sudah tidak tahan lagi menanggung kesabaran
> tetapi belum  letak jawatan) kerana ketiga-tiga ketua saya iaitu En
> Muhammad Nizam Awang @ Ali, Prof Dr Haji Abdul Samat Musa dan Prof Dato’ Dr Muhamad Muda telah memperlakukan saya dengan biadap dan tidak adil. Saya telah menghantar bersama email tersebut, 3 pucuk surat berikut yang mengandungi maklumat terperinci apa yang diperlakukan oleh ketiga-tiga ketua saya.
>
>
>
> Surat kepada En Muhammad Nizam Awang @ Ali, Ketua Program SMSU>
> Tarikh 28th August 2008
>Tajuk Surat Meeting on 25th August 2008 and other meetings..>
> >
Surat kepada Prof Dr Haji Abdul Samat Musa > Dekan FSU>
Tarikh 28th August 2008
Tajuk Surat Refusal to mark exam paper of one student >
>
Surat kepada Prof Dato’ Dr Muhamad Muda Timbalan Naib Canselor USIM>
Tarikh 28th August 2008
Tajuk Surat Request for official letter to leave USIM
>
Untuk makluman Tuan pihak KPT (melalui Timbalan Pengarah Datuk Prof. Mohd Yusof Bin Kasim) dalam surat bertarikh 3 Februari 2009 yang bertajuk “KETIDAKADILAN TERHADAP PENSYARAH DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA” tidak MENYENTUH LANGSUNG ISI KANDUNGAN EMAIL SAYA YANG SAYA HANTAR KEPADA etua Pengarah KPT Prof Dato Radin Umar pada 9 September 2008 tersebut (yang saya hantar kepada Tuan hari ini).

Pada perenggan 4 surat tersebut, pihak KPT menulis: “Setelah mengambil kira kesemua aspek perbincangan antara saya, Puan dan juga Pengurusan USIM, saya mendapati bahawa tidak timbul sebarang salah laku dari aspek perundangan berhubung kes Puan.”
>
>
>
> Tuan Dr Tam,
>
>
>
> Diharap dapat membantu saya mendapat keadilan sewajarnya kerana
> berdasarkan surat daripada pihak KPT bertarikh 3 Februari 2009, aduan saya dalam bentuk email saya yang dihantar pada 9 September 2008 tidak disentuh langsung. Saya membuat kesimpulan apabila sesuatu aduan itu tidak disentuh langsung, ini bermakna aduan tersebut sama ada:
>
> 1.    Tidak diambil kira, atau.
> 2.    Diambil kira tetapi aduan itu dianggap sebagai tidak munasabah oleh
> pihak KPT kerana kelakuan biadap ketua-ketua UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA tersebut dianggap wajar oleh pihak KPT, (KALAU SUDAH DIAMBIL KIRA  KENAPA PIHAK KPT TIDAK SENTUH LANGSUNG DALAM SURAT BERTARIKH 3 FEBRUARI
> 2009) atau..
> 3.    Pihak KPT tidak peduli sama ada saya diperlakukan dengan biadap atau tidak, atau.
> 4.    Pihak KPT menganggap saya sebagai pengadu bercakap bohong lalu
mereka-reka cerita, atau
> 5.    Pihak KPT tidak mempunyai bidang kuasa melayan aduan pensyarah.
> 6.    Pihak KPT tidak menganggap kelakuan ketua-ketua UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA tersebut sebagai biadap.

Tuan Dr Tan, saya mohon bantuan Tuan. Terima kasih.
>
>
>
> —– Forwarded Message —-
> From: myself
> To: radinumx@mohe..gov.my
> Sent: Tuesday, September 9, 2008 8:16:00 AM
> Subject: Re: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>
> Assalamualaikum Dato
>
>
>
> Selamat Menyambut Ramadan . I would like to apprise Dato my latest
> development at USIM. I have reached the end of my tether. Attached are the
> letters which are self explanatory. I am writing to Dato as I am of the
> view that my superiors are acting without impunity.
>
> Thank you.

(3 documents were attached)

Advertisements

Comments are closed.