Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006 . Diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus pada tahun 2006.

Petikan dari buku Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006 .

“Imam Malik mengungkap:

Siapa yang bertasauwuf tanpa feqah, sesungguhnya dia kafir Zindiq,

Sesiapa yang mempunyai feqah tanpa bertasauwuf sesungguhnya dia fasiq,

Dan siapa yang menghimpunkan kedua-duanya nescaya dia tahqiq”

 Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006 .

Comments are closed.