Hikmah keempat Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Hikmah keempat Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006 . Diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus pada tahun 2006.

Petikan dari buku Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006.

Rehatkanlah dirimu daripada tadbir (urusan) ini. Justeru, apa-apa yang telah dilakukan oleh orang lain, sama ada perkara duniawi atau ukhrawi, maka janganlah engkau melakukannya bagi dirimu.

Comments are closed.