Hikmah ketujuh Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri (Jilid 1)

Hikmah ketujuh Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

 

Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006 . Diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus pada tahun 2006.

Petikan dari buku Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006.

Janganlah kamu ragu akan sesuatu janji yang dijanjikan itu tidak berlaku sekalipun masanya telah ditentukan supaya keraguan-keraguan itu tidak mencacatkan mata hatimu dan memadamkan cahaya rahsiamu.

Comments are closed.