Hikmah ke empat belas Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

 

Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006 . Diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus pada tahun 2006.

Petikan dari buku Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006.

Alam semuanya gelap dan sesungguhnya yang menerangkannya ialah zahirnya Tuhan yang Haq padanya. Maka sesiapa yang melihat alam tetapi tidak dapat menyaksikan-Nya padanya atau di sisinya atau sebelumnya atau selepasnya, maka sesungguhnya kewujudan cahaya terluput daripadanya dan matahari ma’rifah terlindung daripadanya oleh awan (kabus) kesan-kesan makhluk.

Comments are closed.