Hikmah ke lima belas Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

 

Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006 . Diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus pada tahun 2006.

Petikan dari buku Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006.

Antara yang menunjukkan kewujudan Allah yang Maha Perkasa kepadamu ialah Dia menutup penglihatanmu kepada-Nya dengan sesuatu yang tidak wujud bersama-Nya.

Comments are closed.