Hikmah ke enam belas Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

 

Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006 . Diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus pada tahun 2006.

Petikan dari buku Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006.

Bagaimana mungkin dibayangkan bahawa Allah dapat dihijab oleh sesuatu, padahal Dialah yang menzahirkan (menampakkan) segala-galanya.

Bagaimana mungkin dihijab oleh sesuatu, padahal Dialah yang tampak nyata bersama  segala-galanya.

Bagaimana mungkin dihijab oleh sesuatu padahal Dialah yang terlihat pada setiap sesuatu.

Bagaimana akan dapat ditutupi oleh sesuatu, padahal Dialah yang tersedia nyata bagi sesuatu.

Bagaimana mungkin dihijab oleh sesuatu, padahal Dialah yang lebih nyata (tampak) daripada segala-galanya.

Bagaimana mungkin dihijab oleh sesuatu, padahal Dialah yang Esa (tunggal) yang tidak ada sesuatupun disampingnya. 

Bagaimana akan dihijab oleh sesuatu, padahal Dia (Allah) lebih dekat kepadamu daripada segala-galanya.

Bagaimana mungkin dihijab oleh sesuatu, padahal tanpa-Nya, nescaya tidak akan wujud segala-galanya.

Alangkah ajaibnya (sangat ajaib), bagaimana tampak wujud  di dalam ‘adam (tidak ada). Atau bagaimana thabit sesuatu yang baharu, di samping zat yang bersifat qidam.

Comments are closed.