Hikmah ke tujuh belas Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

 

Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006 . Diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus pada tahun 2006.

Petikan dari buku Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006.

Tidak terlepas daripada kejahilan sedikitpun sesiapa yang berharap akan terjadinya sesuatu yang lain pada waktu yang tertentu selain yang dizahirkan oleh Allah padanya.

Comments are closed.