Hikmah ke dua puluh satu Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Hikmah ke dua puluh satu Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006 . Diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus pada tahun 2006.

Petikan dari buku Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006.

Permintaanmu kepada Allah mengandungi prasangka bahawa kamu khuatir Dia tidak memberinya kepadamu dan meminta Allah mendekatkan dirimu kepada-Nya, bererti engkau masih berasa jauh daripada-Nya, dan meminta Allah memberikanmu kedudukan dunia dan akhirat membuktikan tiada malumu kepada-Nya dan permintaanmu kepada yang lain selain-Nya membuktikan jauhmu daripada-Nya.

Comments are closed.