Mutiara Kata yang Indah Syarah Al-Hikam Jld 1 Sheikh Al-Imam Tajuddin Ahmad bin Muhammad Bin Abdul Karim Bin Athaillah Iskandary Terjemahan & Syarahan Zulkifli Mohamad Al-Bakri

Mutiara Kata yang Indah Syarah Al-Hikam Jilid 1 Sheikh Al-Imam Tajuddin Ahmad bin Muhammad Bin Abdul Karim Bin Athaillah Iskandary Terjemahan & Syarahan Zulkifli Mohamad Al-Bakri

Telaga Biru Sdn Bhd

Jun 2009

Blurb buku ini:

Kitab asal ditulis oleh al-Imam Ahmad Abul Fadhal atau nama sebenarnya Tajuddin Ahmad bin Muhammad Bin Abdul Karim Bin Athaillah Iskandary. Beliau adalah seorang waliyullah, arif-billah dan ahli kasyaf, murid kepada al-Imam Abul Abbas al-Marsy. Beliau menganut ajaran tasawuf al-Imam Abul Hasan al-Syazily. Mutiara daripada dua orang ulama besar ini lahirlah al-Imam Ibn Athaillah Iskandary sebagai alim besar dalam ajaran hakikat Tauhid dan Tasawuf. Tergolong dalam barisan sasterawan Arab yang ternama, ketajaman fikiran serta kesufian hidup telah meletakkan beliau seorang hamba Allah yang muqarrabin (hampir dengan Allah). Al-Imam Ibn Athaillah meninggal dunia 1309H di Madrasah Perguruan al-Manshuriah di Kaherah Mesir.

Comments are closed.