Hikmah ke dua puluh sembilan Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Hikmah ke dua puluh sembilan Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006 . Diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus pada tahun 2006.

Petikan dari buku Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006.

Jauh bezanya orang yang berdalil dengan-Nya, dan yang mencari tentang-Nya iaitu orang yang berdalil dengan-Nya mengenali haq bagi ahlinya dan menthabitkan segala perkara daripada asalnya yang wujud.

Sebaliknya orang yang mencari  tentang-Nya menunjukkan tanda tiada sampai kepada-Nya kerana kalaulah tidak begitu maka bila pula Dia hilang atau ghaib sehingga perlu kepada panduan mncari-Nya?

Bila pula Dia jauh sehingga perlu kepada jejak-jejak untuk sampai kepada-Nya.

Comments are closed.