Hikmah ke empat puluh satu Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Hikmah ke empat puluh satu Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006 . Diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus pada tahun 2006.

Petikan dari buku Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006.

Amat menghairankan (ajaib) orang yang lari daripada sesuatu yang sangat diperlukan dan tidak dapat lepas daripadanya, dan yang berusaha mencari sesuatu yang tidak akan kekal padanya. Sesungguhnya dia bukan buta penglihatan tetapi yang buta mata hati yang di dalam dada.

Comments are closed.