Hikmah ke empat puluh lima Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Hikmah ke empat puluh lima Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006 . Diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus pada tahun 2006.

Petikan dari buku Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006.

Tidak dianggap kecil atau sedikit amal perbuatan yang dlakukan dengan ikhlas, dan tidak dianggap banyak amal yang dilakukan oleh seseorang yang tidak ikhlas, dan selalu dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu.

Comments are closed.