Hikmah ke empat puluh enam Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Hikmah ke empat puluh enam Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006 . Diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus pada tahun 2006.

Petikan dari buku Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006.

Kebaikan segala amal perbuatan itu sebagai hasil daripada baiknya budi dan hati. Dan baiknya hati itu sebagai hasil daripada kesungguhan istiqamah pada perkara yang diperintahkan oleh Tuhan (yakni tidak bergerak dari tempat yang didudukkan oleh Tuhan).

Comments are closed.