Hikmah ke lima puluh tiga Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Hikmah ke lima puluh tiga Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006 . Diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus pada tahun 2006.

Petikan dari buku Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006.

Nur (cahaya-cahaya) iman, keyakinan dan zikir itu semuanya sebagai kenderaan yang dapat menghantarkan hati manusia ke hadrat Allah serta menerima segala

Rahsia daripada-Nya.

Comments are closed.