Hikmah ke lima puluh lima Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Hikmah ke lima puluh lima Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006 . Diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus pada tahun 2006.

Petikan dari buku Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006.

Nur itulah yang menerangi (membuka), dan basirah (mata hati) itulah yang menentukan hukum, dan hati yang melaksanakan atau meninggalkannya (dengan kata lain nur itulah yang menerangi baik dan buruk, lalu dengan mata hati ditetapkan hukum dan setelah itu maka hatilah yang melaksanakan atau menggagalkannya).

Comments are closed.