Hikmah ke enam puluh dua Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Hikmah ke enam puluh dua Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006 . Diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus pada tahun 2006. Petikan dari buku Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006.

Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan maka bererti berusaha untuk hilangnya nikmat itu. Dan siapa yang mensyukuri nikmat bererti telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang kuat dan kukuh.

Comments are closed.