Hikmah ke enam puluh lapan Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Hikmah ke enam puluh lapan Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006 . Diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus pada tahun 2006. Petikan dari buku Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006.

Siapa yang selalu menjawab segala pertanyaan dan menceritakan segala yang telah dilihat dan menyebut segala yang dia ingat (ketahui), maka ketahuilah bahawa yang demikian itu tanda kebodohan orang itu.

Comments are closed.