Hikmah ke enam puluh sembilan Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Hikmah ke enam puluh sembilan Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006 . Diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus pada tahun 2006. Petikan dari buku Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006.

 Sesungguhnya Allah menjadikan akhirat tempat pembalasan hamba-Nya yang mukmin kerana dunia ini tidak cukup untuk tempat pembalasan yang akan diberikan kepada mereka. Begitu juga kerana Allah memuliakan mereka dengan tidak memberikan balasan pahala mereka di tempat yang tidak kekal.

Comments are closed.