Hikmah ke tujuh puluh dua Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Hikmah ke tujuh puluh dua Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri

Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006 . Diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus pada tahun 2006.

Petikan dari buku Syarah Al-Hikam (Jilid 1) disusun oleh Dr Zulkifli bin Mohammad al-Bakri 2006.

Apabila Allah memberi rezeki kepadamu berupa perasaan puas melakukan taat (ibadat) pada zahirmu dan berasa cukup kaya dengan Allah dalam hatimu, sehingga benar-benar tidak ada sandaran yang lain bagimu kecuali Allah. Maka ketahuilah bahawa Allah telah melimpahkan nikmat-Nya kepadamu zahir dan batin.

Comments are closed.