Category Archives: integrity and sincerity to investigate my complaint.

KPT/MOHE deprives me of the evidence which would enable me to gauge the KPT’s sense of urgency, integrity and sincerity to investigate my complaint.

— On Wed, 7/8/09, yasmin noor <yasminnorhazleena@yahoo.com> wrote:

From: yasmin noor <yasminnorhazleena@yahoo.com>
Subject: Fw: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak efficient kerana enggan manipulasi markah
To: keeseng@thesundaily.com, tanyl@thesundaily.com, tanyiliang@gmail.com
Date: Wednesday, July 8, 2009, 10:55 AM

Mr Ng please refer to the email below by Dr Tam of PCB who asked KPT to cooperate to send me the copy of the “kronologi sejarah dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT”2009. Mr Ng, neither KPT/MOHE nor BPA/PCB sent me the kronologi sejarah dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT”. Why are they depriving me of the evidence which would enable me to gauge the KPT’s sense of urgency, integrity and sincerity to investigate my complaint.
The TNCA of USIM labelled me as a failure and asked me to leave USIM and the MOHE had the gall to write in in its letter (which I faxed to the Sundaily before) that there was no wrongdoing!!!  

Mr Ng I am prepared to make public if the answer scripts for the public to gauge, the Sunday Star already exposed one answer and my marking scheme.


> Y.Bhg. Prof. Dato’.
>
> Terima kasih. 
Kerjasama dipohon sesalinan jawapan dihantar kepada pengadu
> juga.
>
> (Dr. Tam)
> 06 Mac 2009
—– Forwarded Message —-
From: yasmin noor <yasminnorhazleena@yahoo.com>
To: myk@mohe.gov.my
Cc: ppm@pmo.gov.my; sidek@pmo.gov.my; tam@bpa.jpm.my; Mohd Asri bin Mohamed <mohdasri@bpa.jpm.my>; Aziz bin Ismail <aziz@bpa.jpm.my>; minister@mohe.gov.my; radinumx@mohe.gov.my
Sent: Friday, May 22, 2009 6:48:40 AM
Subject: Fw: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak efficient kerana enggan manipulasi markah

Dato Yusof Kasim,
Merujuk kepada email Dato bertarikh 6 Mac 2009 kepada Dr Tam KP BPA (sesalinan dihantar kepada saya) dimana Dato berjanji untuk menghantar “kronologi sejarah dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT”.
Dr Tam telahpun menerima “kronologi sejarah dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT” TETAPI SAYA MASIH LAGI BELUM MENERIMA DARIPADA TUAN “kronologi sejarah dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT”.
SAYA MEMOHON TUAN MENGHANTAR “kronologi sejarah dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT” PADA HARI INI JUMAAT, 21 MEI 2009 KERANA TUAN SENGAJA MEMUNGKIRI JANJI UNTUK  MENGHANTAR DOKUMEN TERSEBUT KEPADA SAYA.
HARAP MAKLUM. TERIMA KASIH.> ________________________________
>
> From:radinumx@mohe.gov.my[mailto:radinumx@mohe.gov.my]
> Sent: Fri 06/03/2009 11:23
> To: Dr. Tam Weng Wah; Mohd Asri bin Mohamed;
myk@mohe.gov.my
> Cc: sidek@pmo.gov.my;minister@mohe.gov.my;myk@mohe.gov.my;
pendaftar@usim.edu.my;nc@usim.edu.my;dekanfsu@usim.edu.my;
mnizam@usim.edu.my;tnc.hea@usim.edu.my; Md. Zin bin Musa; Aziz bin Ismail
> Subject: RE: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>
>
>
> Terima kasih. Datuk Yusuf TKP akan menyediakan kronologi sejarah dan
> tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT.
>
>
>
> Terima kasih.
>

—– Forwarded Message —-
From: “myk@mohe.gov.my” <myk@mohe.gov.my>
To: Dr. Tam Weng Wah <tam@bpa.jpm.my>
Cc: radinumx@mohe.gov.my; Mohd Asri bin Mohamed <mohdasri@bpa.jpm.my>; myk@mohe.gov.my; sidek@pmo.gov.my; minister@mohe.gov.my; pendaftar@usim.edu.my; nc@usim.edu.my; dekanfsu@usim.edu.my; mnizam@usim.edu.my; tnc.hea@usim.edu.my; Md. Zin bin Musa <mdzin@bpa.jpm.my>; Aziz bin Ismail <aziz@bpa.jpm.my>; yasminnorhazleena@yahoo.com
Sent: Friday, March 6, 2009 12:40:46 PM
Subject: RE: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak efficient kerana enggan manipulasi markah

Dr. Tam,
Terima kasih. Akan kami uruskan saperti yang dicadangkan.
Yusof Kasim.
06 Mac 2009.
> Y.Bhg. Prof. Dato’.
>
> Terima kasih. Kerjasama dipohon sesalinan jawapan dihantar kepada pengadu
> juga.
>
> (Dr. Tam)
> 06 Mac 2009
>
> ________________________________
>
> From: 
radinumx@mohe.gov.my[mailto:radinumx@mohe.gov.my]
> Sent: Fri 06/03/2009 11:23
> To: Dr. Tam Weng Wah; Mohd Asri bin Mohamed; 
myk@mohe.gov.my
> Cc: sidek@pmo.gov.my;minister@mohe.gov.my;myk@mohe.gov.my;
pendaftar@usim.edu.my;nc@usim.edu.my;dekanfsu@usim.edu.my;
mnizam@usim.edu.my;tnc.hea@usim.edu.my; Md. Zin bin Musa; Aziz bin Ismail
> Subject: RE: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>
>
>
> Terima kasih. Datuk Yusuf TKP akan menyediakan kronologi sejarah dan
> tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT.
>
>
>
> Terima kasih.
>
>
>
>
>
> ___________________________
>
> Professor Dato’ Radin Umar PhD, P.Eng,FASc
>
> Director General
>
> Department of Higher Education Malaysia
>
> Block E9, Parcel E, 62505 Putrajaya
>
> Malaysia
>
>
>
> From: Dr. Tam Weng Wah [mailto:
tam@bpa.jpm.my]
> Sent: Friday, March 06, 2009 9:08 AM
> To: Mohd Asri bin Mohamed
> Cc: yasmin noor; 
sidek@pmo.gov.my;minister@mohe.gov.my;
radinumx@mohe.gov.my;myk@mohe.gov.my;pendaftar@usim.edu.my;
nc@usim.edu.my;dekanfsu@usim.edu.my;mnizam@usim.edu.my;
tnc.hea@usim.edu.my; Md. Zin bin Musa; Aziz bin Ismail
> Subject: RE: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>
>
>
> KPP (A4),
>
>
>
Harap dapat kerjasama KPT untuk memberi maklum balas terus kepada pengadu
> terhadap perkara ini.
>
>
>
> Sekian, terima kasih.
>
>
>
> KP
>
>
>
> ________________________________
>
> From: yasmin noor [mailto:
yasminnorhazleena@yahoo.com]
> Sent: Fri 06/03/2009 7:59
> To: Dr. Tam Weng Wah
> Cc: 
sidek@pmo.gov.my;minister@mohe.gov.my;radinumx@mohe.gov.my;
myk@mohe.gov.my;pendaftar@usim.edu.my;nc@usim.edu.my;
dekanfsu@usim.edu.my;mnizam@usim.edu.my;tnc.hea@usim.edu.myMailing List
> Subject: Fw: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>
> Dr Tam Weng Wah
>
> KETUA PENGARAH
>
> BIRO PENGADUAN AWAM,
>
>
>
> Dilampirkan di sini email saya yang dihantar pada 9 September 2008 kepada
> KETUA PENGARAH JABATAN PENGAJIAN TINGGI, Kementerian Pengajian Tinggi
> Y.BHG. PROF. DATO’ IR. DR. RADIN UMAR BIN RADIN SOHADI dimana saya telah
> mencapai ketepuan sabar (sudah tidak tahan lagi menanggung kesabaran
> tetapi belum  letak jawatan) kerana ketiga-tiga ketua saya iaitu En
> Muhammad Nizam Awang @ Ali, Prof Dr Haji Abdul Samat Musa dan Prof Dato’
> Dr Muhamad Muda
>
> telah memperlakukan saya dengan biadap dan tidak adil. Saya telah
> menghantar bersama email tersebut, 3 pucuk surat berikut yang mengandungi
> maklumat terperinci apa yang diperlakukan oleh ketiga-tiga ketua saya.
>
>
>
> Surat kepada
>
> Tarikh
>
> Tajuk Surat
>
> En Muhammad Nizam Awang @ Ali
>
> Ketua Program SMSU
>
>
>
> 28th August 2008
>
>
>
> Meeting on 25th August 2008 and other meetings..
>
>
>
> Prof Dr Haji Abdul Samat Musa
>
> Dekan FSU
>
>
>
> 28th August 2008
>
>
>
>
>
> Refusal to mark exam paper of one student
>
>
>
> Prof Dato’ Dr Muhamad Muda
>
> Timbalan Naib Canselor
>
> USIM
>
> 28th August 2008
>
>
>
> Request for official letter to leave USIM
>
>
>
>
>
>
>
> Untuk makluman Tuan pihak KPT (melalui Timbalan Pengarah Datuk Prof. Mohd
> Yusof Bin Kasim) dalam surat bertarikh 3 Februari 2009 yang bertajuk
> “KETIDAKADILAN TERHADAP PENSYARAH DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA”
> tidak MENYENTUH LANGSUNG ISI KANDUNGAN EMAIL SAYA YANG SAYA HANTAR KEPADA
> Ketua Pengarah KPT Prof Dato Radin Umar pada 9 September 2008 tersebut (
> yang saya hantar kepada Tuan hari ini).
>
>
>
> Pada perenggan 4 surat tersebut, pihak KPT menulis:
>
>
>
> “Setelah mengambil kira kesemua aspek perbincangan antara saya, Puan dan
> juga Pengurusan USIM, saya mendapati bahawa tidak timbul sebarang salah
> laku dari aspek perundangan berhubung kes Puan.”
>
>
>
> Tuan Dr Tam,
>
>
>
> Diharap dapat membantu saya mendapat keadilan sewajarnya kerana
> berdasarkan surat daripada pihak KPT bertarikh 3 Februari 2009, aduan saya
> dalam bentuk email saya yang dihantar pada 9 September 2008 tidak disentuh
> langsung. Saya membuat kesimpulan apabila sesuatu aduan itu tidak disentuh
> langsung, ini bermakna aduan tersebut sama ada:
>
>
>
> 1.    Tidak diambil kira, atau.
> 2.    Diambil kira tetapi aduan itu dianggap sebagai tidak munasabah oleh
> pihak KPT kerana kelakuan biadap ketua-ketua UNIVERSITI SAINS ISLAM
> MALAYSIA tersebut dianggap wajar oleh pihak KPT, (KALAU SUDAH DIAMBIL KIRA
> KENAPA PIHAK KPT TIDAK SENTUH LANGSUNG DALAM SURAT BERTARIKH 3 FEBRUARI
> 2009) atau..
> 3.    Pihak KPT tidak peduli sama ada saya diperlakukan dengan biadap atau
> tidak, atau.
> 4.    Pihak KPT menganggap saya sebagai pengadu bercakap bohong lalu
> mereka-reka cerita, atau
> 5.    Pihak KPT tidak mempunyai bidang kuasa melayan aduan pensyarah.
> 6.    Pihak KPT tidak menganggap kelakuan ketua-ketua UNIVERSITI SAINS ISLAM
> MALAYSIA tersebut sebagai biadap.
>
>
>
> Tuan Dr Tan, saya mohon bantuan Tuan. Terima kasih.
>
>
>
> —– Forwarded Message —-
> From: yasmin noor <
yasminnorhazleena@yahoo.com>
> To: 
radinumx@mohe..gov.my
> Sent: Tuesday, September 9, 2008 8:16:00 AM
> Subject: Re: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>
> Assalamualaikum Dato
>
>
>
> Selamat Menyambut Ramadan . I would like to apprise Dato my latest
> development at USIM. I have reached the end of my tether. Attached are the
> letters which are self explanatory. I am writing to Dato as I am of the
> view that my superiors are acting without impunity.
>
> Thank you.
>
> — On Tue, 6/24/08,
radinumx@mohe.gov.my<radinumx@mohe.gov.my> wrote:
>
>     From: 
radinumx@mohe.gov.my<radinumx@mohe.gov.my>
>     Subject: Re: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>     To: 
yasminnorhazleena@yahoo.com,mrujhan@mohe.gov.my
>     Date: Tuesday, June 24, 2008, 4:50 PM
>
>     Im in australia. Have asked prof rujhan to look into it
>
>     Sent from my BlackBerry® wireless device via Vodafone-Celcom Mobile.
>
> ________________________________
>
>     From: yasmin noor <
yasminnorhazleena@yahoo.com>
>     Date: Mon, 23 Jun 2008 16:21:19 -0700 (PDT)
>     To: <
radinumx@mohe.gov.my>
>     Subject: Fw: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>
>
>
> — On Thu, 6/19/08, yasmin noor <
yasminnorhazleena@yahoo.com> wrote:
>
> From: yasmin noor <
yasminnorhazleena@yahoo.com>
> Subject: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak efficient
> kerana enggan manipulasi markah
> To: 
radinumx@mohe.gov.my
> Date: Thursday, June 19, 2008, 2:56 PM
>
>
> Assalamualaikum Dato
>
>
>
> I went to see Prof Dato Dr Muhammad Muda, TNC (Academic) today at 12.30
> pm. He shouted at me and said the following to me:
>
>
>
> 1. You are a failure.Your effort goes down the drain because your students
> fail . The government can spend a lot of money training but it’s no use if
> the students fail.
>
> 2. You are not suitable for our university. You are at the wrong place.
> Our university rates our students based on their development.(Before he
> made his remark, I explained to him that I grade the exam papers based on
> the merit and cogency of the answer based on the marking scheme).
>
> 3. You should leave our university. (I asked him to issue a letter that he
> wants me to quit teaching as I am not suitable for the university)
>
> 4. Can your students understand your teaching as a majority of them
> failed?
>
> 5. What do you think of our students?You look down at our students!
>
>
>
> Dato, I am not going to the upper management of USIM for justice, as the
> TNC(Academic) himself had asked me to leave the university.
>
>
>
> Dato, I am asking for your help to assist me as I did not do anything
> wrong. I marked the papers based on merit and cogency. I am truly
> victimised here and the insults and demand to quit by Dr Muhammad Muda
> today is truly an affront to me and the straw that breaks the camel’s
> back.
>
>
>
> Please Dato, I ask for justice.
>
>
>
> Yours sincerely
>
> Yasmin Norhazleena Bahari Bt Md Noor
>
>
> — On Wed, 6/11/08, Professor Dato’ Dr Ir Radin Umar
> <
radinumx@mohe.gov.my> wrote:
>
>     From: Professor Dato’ Dr Ir Radin Umar <
radinumx@mohe.gov.my>
>     Subject: Re: Dihukum tidak efficient kerana enggan manipulasi markah
>     To: “yasmin noor” <
yasminnorhazleena@yahoo.com>
>     Cc: “mrujhan” <
mrujhan@mohe.gov.my>
>     Date: Wednesday, June 11, 2008, 7:42 AM
>
>     Prof Rujhan akan menangani nya dengan berhemah.
> ________________________________ Professor Dato’ Radin Umar Director
> General Department of Higher Education Ministry of Higher Education
> Malaysia Level 3, Block E9, Parcel E 62505 Putrajaya MALAYSIA  > Dato’ >
>  Sy mohon bantuan Dato’ kerana sy baru 6 bulan bekerja di sini dan sy >
> memang tidak diperlakukan dengan adil meskipun saya berkata benar. >
> Terima kasih atas nasihat Dato’. > > Professor Dato’ Dr Ir Radin Umar
> <
radinumx@mohe.gov.my> wrote: > > lakukan yang betul demi kebenaran. Saya
>     yakin Pengurusan USIM akan > menanganinya secara adil >
> ________________________________ > Professor Dato’ Radin Umar > Director
> General > Department of Higher Education > Ministry of Higher Education
> Malaysia > Level 3, Block E9, Parcel E > 62505 Putrajaya MALAYSIA > >>
> Terima kasih Dato, saya masih dalam ketakutan.Diharap dapat menolong >>
> saya. >> >> Professor Dato’ Dr Ir Radin Umar wrote: >> Assalamualaikum,
> >> >> Terima aksih. saya akan minta Prof Rujhan siasat dan membetulkan
> jika >> terdapat penyelewengan. >> >> Salam. >> >>
> ________________________________ >> Professor Dato’ Radin Umar >>
> Director General >> Department of Higher Education >> Ministry of Higher
> Education Malaysia >> Level 3, Block E9, Parcel E >> 62505 Putrajaya
> MALAYSIA >> >>> Askm Dato’ >>> >>> Saya Yasmin
>     Norhazleena Bahari Bt Md Noor, Pensyarah Di USIM. Saya >>> telah >>>
> dipaksa memanipulasi markah pelajar dan meluluskan pelajar kerana hanya
> >>> dua pelajar lulus. Saya tidak mengubah markah kerana saya telah
> memberi >>> markah dengan adil mengikut skema jawapan dan telah membuat
> kelas >>> tambahan sebanyak 6-8jam sebelum peperiksaan untuk memperkasa
> >>> pengetahuan pelajar. >>> >>> Saya telah menerima surat daripada
> Dekan Fakulti Syariah & Undang2 >>> menyatakan fakulti kecewa kerana
> saya enggan bekerjasama “memanipulasi >>> markah” (my understanding, the
> exact wordings were “melihat/menyemak >>> semula secara menyeluruh
> kaedah dan sistem penilaian yang dilakukan”.) >>> >>> Dekan juga menuduh
> saya tidak efficient dalam pengajaran saya. >>> >>> Dato’, saya mohon
> bantuan pihak Dato’ kerana saya dihukum kerana enggan
>     >>> memanipulasi markah pelajar agar ramai lulus kerana ianya tidak >>>
> beretika. No telefon saya ialah 01xxxxxxx (erased here)>> Terima kasih. >>>
> >>> >>> >> >> >> >> >> > > > > >
>
>
>
>
>
>
Prof. Datuk Mohd Yusof Kasim
Deputy Director General
Department of Higher Education
Ministry of Higher Education Malaysia
Level 3, Block E9, Parcel E
62505 Putrajaya MALAYSIA
Advertisements