Category Archives: Kita pegawai kerajaan ialah hamba rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk rakyat dan bertanggungjawab menyelesaikan segala masalah yang mereka hadapi.- Tun Abdul Razak

Kita pegawai kerajaan ialah hamba rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk rakyat dan bertanggungjawab menyelesaikan segala masalah yang mereka hadapi.- Tun Abdul Razak

Kita pegawai kerajaan ialah hamba rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk rakyat  dan bertanggungjawab menyelesaikan segala masalah yang mereka hadapi.- Tun Abdul Razak  (Muka depan Berita Harian 12 Og0s 2009).

Advertisements