Category Archives: myk@mohe.gov.my

Since “The mail system : unknown user:myk, I emailed to radinumx@mohe.gov.my to get my much delayed “kronologi sejarah dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT”

— On Fri, 5/22/09, I wrote:

From: me
Subject: Fw: Undelivered Mail Returned to Sender
To: radinumx@mohe.gov.my
Cc: tam@pcb.gov.my, mohdasri@pcb.gov.my, ppm@pmo.gov.my, sidek@pmo.gov.my, minister@mohe.gov.my
Date: Friday, May 22, 2009, 7:45 AM

Prof Dato Dr Radin Umar

 

Saya telah menghantar email dibawah kepada Timbalan Pengarah Tuan berkenaan dengan kemungkiran janji beliau untuk menghantar kepada saya “kronologi sejarah dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT”.Walau bagaimanapun email tersebut tidak dihantar ke alamat myk@mohe.gov.my

dan MAILER-DAEMON@mohe.gov.my menyatakan seperti berikut:

 

“This is the mail system at host email.mohe.gov.my.

I’m sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It’s attached below.

For further assistance, please send mail to <postmaster>

If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message.

                   The mail system

<myk@mohe.gov.my>: unknown user: “myk”

 

 

Sebagaimana Tuan maklum Dr Tam dari BPA telahpun menerima “kronologi sejarah dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT” TETAPI SAYA MASIH LAGI BELUM MENERIMA DARIPADA TUAN “kronologi sejarah dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT”.

 

SAYA MEMOHON TUAN MENGHANTAR “kronologi sejarah dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT” PADA HARI INI JUMAAT, 22 MEI 2009 KERANA Timbalan Pengarah TUAN SENGAJA MEMUNGKIRI JANJI UNTUK  MENGHANTAR DOKUMEN TERSEBUT KEPADA SAYA.

 

HARAP MAKLUM. TERIMA KASIH.

 

Yang benar

my name

 

End of email.

 

Dato Yusof Kasim,

 

Merujuk kepada email Dato bertarikh 6 Mac 2009 kepada Dr Tam KP BPA (sesalinan dihantar kepada saya) dimana Dato berjanji untuk menghantar “kronologi sejarah dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT”.

 

Dr Tam telahpun menerima “kronologi sejarah dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT” TETAPI SAYA MASIH LAGI BELUM MENERIMA DARIPADA TUAN “kronologi sejarah dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT”.

 

SAYA MEMOHON TUAN MENGHANTAR “kronologi sejarah dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT” PADA HARI INI JUMAAT, 21 MEI 2009 KERANA TUAN SENGAJA MEMUNGKIRI JANJI UNTUK  MENGHANTAR DOKUMEN TERSEBUT KEPADA SAYA.

 

HARAP MAKLUM. TERIMA KASIH.

Advertisements

Undelivered Mail Returned to Sender : unknown user: “myk”

— On Fri, 5/22/09, Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@mohe.gov.my> wrote:

From: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@mohe.gov.my>
Subject: Undelivered Mail Returned to Sender
To:
me
Date: Friday, May 22, 2009, 6:51 AM

This is the mail system at host email.mohe.gov.my.

I’m sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It’s attached below.

For further assistance, please send mail to <postmaster>

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

                   The mail system

<myk@mohe.gov.my>: unknown user: “myk”

Reply from radinumx@mohe.gov.my to Dr. Tam Weng Wah; Mohd Asri bin Mohamed; myk@mohe.gov.my, Please take note that ‘radinumx@mohe.gov.my’ EXCLUDED ME FROM THE MAILING LIST!!!!!!!!AGAIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

> From: radinumx@mohe.gov.my [mailto:radinumx@mohe.gov.my]
> Sent: Fri 06/03/2009 11:23
> To: Dr. Tam Weng Wah; Mohd Asri bin Mohamed;
myk@mohe.gov.my
> Cc: sidek@pmo.gov.my; minister@mohe.gov.my; myk@mohe.gov.my;
>
pendaftar@usim.edu.my; nc@usim.edu.my; dekanfsu@usim.edu.my;
>
mnizam@usim.edu.my; tnc.hea@usim.edu.my; Md. Zin bin Musa; Aziz bin Ismail
> Subject: RE: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>
>
>
> Terima kasih. Datuk Yusuf TKP akan menyediakan kronologi sejarah dan
> tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT.
>
>
>
> Terima kasih.
>

—– Forwarded Message —-
From: “myk@mohe.gov.my” <myk@mohe.gov.my>
To: Dr. Tam Weng Wah <tam@bpa.jpm.my>
Cc: radinumx@mohe.gov.my; Mohd Asri bin Mohamed <mohdasri@bpa.jpm.my>; myk@mohe.gov.my; sidek@pmo.gov.my; minister@mohe.gov.my; pendaftar@usim.edu.my; nc@usim.edu.my; dekanfsu@usim.edu.my; mnizam@usim.edu.my; tnc.hea@usim.edu.my; Md. Zin bin Musa <mdzin@bpa.jpm.my>; Aziz bin Ismail <aziz@bpa.jpm.my>; myself
Sent: Friday, March 6, 2009 12:40:46 PM
Subject: RE: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak efficient kerana enggan manipulasi markah

Dr. Tam,
Terima kasih. Akan kami uruskan saperti yang dicadangkan.
Yusof Kasim.

06 Mac 2009.
> Y.Bhg. Prof. Dato’.
>
> Terima kasih. Kerjasama dipohon sesalinan jawapan dihantar kepada pengadu
> juga.
>
> (Dr. Tam)
> 06 Mac 2009
>

From: radinumx@mohe.gov.my [mailto:radinumx@mohe.gov.my]
> Sent: Fri 06/03/2009 11:23
> To: Dr. Tam Weng Wah; Mohd Asri bin Mohamed; myk@mohe.gov.my
> Cc: sidek@pmo.gov.my; minister@mohe.gov.my; myk@mohe.gov.my;
> pendaftar@usim.edu.my; nc@usim.edu.my; dekanfsu@usim.edu.my;
> mnizam@usim.edu.my; tnc.hea@usim.edu.my; Md. Zin bin Musa; Aziz bin Ismail
> Subject: RE: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak efficient kerana enggan manipulasi markah
>
Terima kasih. Datuk Yusuf TKP akan menyediakan kronologi sejarah dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT.
>
>
Terima kasih.
>
>
>
>
>
> ___________________________
>
> Professor Dato’ Radin Umar PhD, P.Eng,FASc
>
> Director General
>
> Department of Higher Education Malaysia
>
> Block E9, Parcel E, 62505 Putrajaya
>
> Malaysia

 

From: Dr. Tam Weng Wah [mailto:tam@bpa.jpm.my]
> Sent: Friday, March 06, 2009 9:08 AM
> To: Mohd Asri bin Mohamed
> Cc: myself; sidek@pmo.gov.my; minister@mohe.gov.my;
> radinumx@mohe.gov.my; myk@mohe.gov.my; pendaftar@usim.edu.my;
> nc@usim.edu.my; dekanfsu@usim.edu.my; mnizam@usim.edu.my;
> tnc.hea@usim.edu.my; Md. Zin bin Musa; Aziz bin Ismail
> Subject: RE: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>
>
>
> KPP (A4),
>
>
>
> Harap dapat kerjasama KPT untuk memberi maklum balas terus kepada pengadu
> terhadap perkara ini.
>
 Sekian, terima kasih.
>
KP
>
From: myself

> Sent: Fri 06/03/2009 7:59
> To: Dr. Tam Weng Wah
> Cc: sidek@pmo.gov.my; minister@mohe.gov.my; radinumx@mohe.gov.my;
> myk@mohe.gov.my; pendaftar@usim.edu.my; nc@usim.edu.my;
> dekanfsu@usim.edu.my; mnizam@usim.edu.my; tnc.hea@usim.edu.myMailing List
> Subject: Fw: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>
> Dr Tam Weng Wah
>
> KETUA PENGARAH
>
> BIRO PENGADUAN AWAM,
>
>
>
> Dilampirkan di sini email saya yang dihantar pada 9 September 2008 kepada
> KETUA PENGARAH JABATAN PENGAJIAN TINGGI, Kementerian Pengajian Tinggi
> Y.BHG. PROF. DATO’ IR. DR. RADIN UMAR BIN RADIN SOHADI dimana saya telah
> mencapai ketepuan sabar (sudah tidak tahan lagi menanggung kesabaran
> tetapi belum  letak jawatan) kerana ketiga-tiga ketua saya iaitu En
> Muhammad Nizam Awang @ Ali, Prof Dr Haji Abdul Samat Musa dan Prof Dato’ Dr Muhamad Muda telah memperlakukan saya dengan biadap dan tidak adil. Saya telah menghantar bersama email tersebut, 3 pucuk surat berikut yang mengandungi maklumat terperinci apa yang diperlakukan oleh ketiga-tiga ketua saya.
>
>
>
> Surat kepada En Muhammad Nizam Awang @ Ali, Ketua Program SMSU>
> Tarikh 28th August 2008
>Tajuk Surat Meeting on 25th August 2008 and other meetings..>
> >
Surat kepada Prof Dr Haji Abdul Samat Musa > Dekan FSU>
Tarikh 28th August 2008
Tajuk Surat Refusal to mark exam paper of one student >
>
Surat kepada Prof Dato’ Dr Muhamad Muda Timbalan Naib Canselor USIM>
Tarikh 28th August 2008
Tajuk Surat Request for official letter to leave USIM
>
Untuk makluman Tuan pihak KPT (melalui Timbalan Pengarah Datuk Prof. Mohd Yusof Bin Kasim) dalam surat bertarikh 3 Februari 2009 yang bertajuk “KETIDAKADILAN TERHADAP PENSYARAH DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA” tidak MENYENTUH LANGSUNG ISI KANDUNGAN EMAIL SAYA YANG SAYA HANTAR KEPADA etua Pengarah KPT Prof Dato Radin Umar pada 9 September 2008 tersebut (yang saya hantar kepada Tuan hari ini).

Pada perenggan 4 surat tersebut, pihak KPT menulis: “Setelah mengambil kira kesemua aspek perbincangan antara saya, Puan dan juga Pengurusan USIM, saya mendapati bahawa tidak timbul sebarang salah laku dari aspek perundangan berhubung kes Puan.”
>
>
>
> Tuan Dr Tam,
>
>
>
> Diharap dapat membantu saya mendapat keadilan sewajarnya kerana
> berdasarkan surat daripada pihak KPT bertarikh 3 Februari 2009, aduan saya dalam bentuk email saya yang dihantar pada 9 September 2008 tidak disentuh langsung. Saya membuat kesimpulan apabila sesuatu aduan itu tidak disentuh langsung, ini bermakna aduan tersebut sama ada:
>
> 1.    Tidak diambil kira, atau.
> 2.    Diambil kira tetapi aduan itu dianggap sebagai tidak munasabah oleh
> pihak KPT kerana kelakuan biadap ketua-ketua UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA tersebut dianggap wajar oleh pihak KPT, (KALAU SUDAH DIAMBIL KIRA  KENAPA PIHAK KPT TIDAK SENTUH LANGSUNG DALAM SURAT BERTARIKH 3 FEBRUARI
> 2009) atau..
> 3.    Pihak KPT tidak peduli sama ada saya diperlakukan dengan biadap atau tidak, atau.
> 4.    Pihak KPT menganggap saya sebagai pengadu bercakap bohong lalu
mereka-reka cerita, atau
> 5.    Pihak KPT tidak mempunyai bidang kuasa melayan aduan pensyarah.
> 6.    Pihak KPT tidak menganggap kelakuan ketua-ketua UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA tersebut sebagai biadap.   

 

Tuan Dr Tan, saya mohon bantuan Tuan. Terima kasih.
>
>
>
> —– Forwarded Message —-
> From: myself
> To: radinumx@mohe..gov.my
> Sent: Tuesday, September 9, 2008 8:16:00 AM
> Subject: Re: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>
> Assalamualaikum Dato
>
>
>
> Selamat Menyambut Ramadan . I would like to apprise Dato my latest
> development at USIM. I have reached the end of my tether. Attached are the
> letters which are self explanatory. I am writing to Dato as I am of the
> view that my superiors are acting without impunity.
>
> Thank you.

(3 documents were attached)

 

Reply from myk@mohe.gov.my to tam@bpa.jpm.my, take note that myk included me in the cc column.

 

—– Forwarded Message —-
From: “myk@mohe.gov.my” <myk@mohe.gov.my>
To: Dr. Tam Weng Wah <tam@bpa.jpm.my>
Cc: radinumx@mohe.gov.my; Mohd Asri bin Mohamed <mohdasri@bpa.jpm.my>; myk@mohe.gov.my; sidek@pmo.gov.my; minister@mohe.gov.my; pendaftar@usim.edu.my; nc@usim.edu.my; dekanfsu@usim.edu.my; mnizam@usim.edu.my; tnc.hea@usim.edu.my; Md. Zin bin Musa <mdzin@bpa.jpm.my>; Aziz bin Ismail <aziz@bpa.jpm.my>; myself
Sent: Friday, March 6, 2009 12:40:46 PM
Subject: RE: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak efficient kerana enggan manipulasi markah

Dr. Tam,
Terima kasih. Akan kami uruskan saperti yang dicadangkan.
Yusof Kasim.

6 Mac 2009.
> Y.Bhg. Prof. Dato’.
>
> Terima kasih. Kerjasama dipohon sesalinan jawapan dihantar kepada pengadu
> juga.
>
> (Dr. Tam)
> 06 Mac 2009
>

From: radinumx@mohe.gov.my [mailto:radinumx@mohe.gov.my]
> Sent: Fri 06/03/2009 11:23
> To: Dr. Tam Weng Wah; Mohd Asri bin Mohamed;
myk@mohe.gov.my
> Cc: sidek@pmo.gov.my; minister@mohe.gov.my; myk@mohe.gov.my;
>
pendaftar@usim.edu.my; nc@usim.edu.my; dekanfsu@usim.edu.my;
>
mnizam@usim.edu.my; tnc.hea@usim.edu.my; Md. Zin bin Musa; Aziz bin Ismail
> Subject: RE: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak efficient kerana enggan manipulasi markah
>
Terima kasih. Datuk Yusuf TKP akan menyediakan kronologi sejarah dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT.
>
>
Terima kasih.
>
>
>
>
>
> ___________________________
>
> Professor Dato’ Radin Umar PhD, P.Eng,FASc
>
> Director General
>
> Department of Higher Education Malaysia
>
> Block E9, Parcel E, 62505 Putrajaya
>
> Malaysia

 

From: Dr. Tam Weng Wah [mailto:tam@bpa.jpm.my]
> Sent: Friday, March 06, 2009 9:08 AM
> To: Mohd Asri bin Mohamed
> Cc: myself; sidek@pmo.gov.my; minister@mohe.gov.my;
> radinumx@mohe.gov.my; myk@mohe.gov.my; pendaftar@usim.edu.my;
> nc@usim.edu.my; dekanfsu@usim.edu.my; mnizam@usim.edu.my;
> tnc.hea@usim.edu.my; Md. Zin bin Musa; Aziz bin Ismail
> Subject: RE: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>
>
>
> KPP (A4),
>
>
>
> Harap dapat kerjasama KPT untuk memberi maklum balas terus kepada pengadu
> terhadap perkara ini.
>
 Sekian, terima kasih.
>
KP
>
From: myself

> Sent: Fri 06/03/2009 7:59
> To: Dr. Tam Weng Wah
> Cc: sidek@pmo.gov.my; minister@mohe.gov.my; radinumx@mohe.gov.my;
> myk@mohe.gov.my; pendaftar@usim.edu.my; nc@usim.edu.my;
> dekanfsu@usim.edu.my; mnizam@usim.edu.my; tnc.hea@usim.edu.myMailing List
> Subject: Fw: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>
> Dr Tam Weng Wah
>
> KETUA PENGARAH
>
> BIRO PENGADUAN AWAM,
>
>
>
> Dilampirkan di sini email saya yang dihantar pada 9 September 2008 kepada
> KETUA PENGARAH JABATAN PENGAJIAN TINGGI, Kementerian Pengajian Tinggi
> Y.BHG. PROF. DATO’ IR. DR. RADIN UMAR BIN RADIN SOHADI dimana saya telah
> mencapai ketepuan sabar (sudah tidak tahan lagi menanggung kesabaran
> tetapi belum  letak jawatan) kerana ketiga-tiga ketua saya iaitu En
> Muhammad Nizam Awang @ Ali, Prof Dr Haji Abdul Samat Musa dan Prof Dato’ Dr Muhamad Muda telah memperlakukan saya dengan biadap dan tidak adil. Saya telah menghantar bersama email tersebut, 3 pucuk surat berikut yang mengandungi maklumat terperinci apa yang diperlakukan oleh ketiga-tiga ketua saya.
>
>
>
> Surat kepada En Muhammad Nizam Awang @ Ali, Ketua Program SMSU>
> Tarikh 28th August 2008
>Tajuk Surat Meeting on 25th August 2008 and other meetings..>
> >
Surat kepada Prof Dr Haji Abdul Samat Musa > Dekan FSU>
Tarikh 28th August 2008
Tajuk Surat Refusal to mark exam paper of one student >
>
Surat kepada Prof Dato’ Dr Muhamad Muda Timbalan Naib Canselor USIM>
Tarikh 28th August 2008
Tajuk Surat Request for official letter to leave USIM
>
Untuk makluman Tuan pihak KPT (melalui Timbalan Pengarah Datuk Prof. Mohd Yusof Bin Kasim) dalam surat bertarikh 3 Februari 2009 yang bertajuk “KETIDAKADILAN TERHADAP PENSYARAH DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA” tidak MENYENTUH LANGSUNG ISI KANDUNGAN EMAIL SAYA YANG SAYA HANTAR KEPADA etua Pengarah KPT Prof Dato Radin Umar pada 9 September 2008 tersebut (yang saya hantar kepada Tuan hari ini).

Pada perenggan 4 surat tersebut, pihak KPT menulis: “Setelah mengambil kira kesemua aspek perbincangan antara saya, Puan dan juga Pengurusan USIM, saya mendapati bahawa tidak timbul sebarang salah laku dari aspek perundangan berhubung kes Puan.”
>
>
>
> Tuan Dr Tam,
>
>
>
> Diharap dapat membantu saya mendapat keadilan sewajarnya kerana
> berdasarkan surat daripada pihak KPT bertarikh 3 Februari 2009, aduan saya dalam bentuk email saya yang dihantar pada 9 September 2008 tidak disentuh langsung. Saya membuat kesimpulan apabila sesuatu aduan itu tidak disentuh langsung, ini bermakna aduan tersebut sama ada:
>
> 1.    Tidak diambil kira, atau.
> 2.    Diambil kira tetapi aduan itu dianggap sebagai tidak munasabah oleh
> pihak KPT kerana kelakuan biadap ketua-ketua UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA tersebut dianggap wajar oleh pihak KPT, (KALAU SUDAH DIAMBIL KIRA  KENAPA PIHAK KPT TIDAK SENTUH LANGSUNG DALAM SURAT BERTARIKH 3 FEBRUARI
> 2009) atau..
> 3.    Pihak KPT tidak peduli sama ada saya diperlakukan dengan biadap atau tidak, atau.
> 4.    Pihak KPT menganggap saya sebagai pengadu bercakap bohong lalu
mereka-reka cerita, atau
> 5.    Pihak KPT tidak mempunyai bidang kuasa melayan aduan pensyarah.
> 6.    Pihak KPT tidak menganggap kelakuan ketua-ketua UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA tersebut sebagai biadap.   

 

Tuan Dr Tan, saya mohon bantuan Tuan. Terima kasih.
>
>
>
> —– Forwarded Message —-
> From: myself
> To: radinumx@mohe..gov.my
> Sent: Tuesday, September 9, 2008 8:16:00 AM
> Subject: Re: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>
> Assalamualaikum Dato
>
>
>
> Selamat Menyambut Ramadan . I would like to apprise Dato my latest
> development at USIM. I have reached the end of my tether. Attached are the
> letters which are self explanatory. I am writing to Dato as I am of the
> view that my superiors are acting without impunity.
>
> Thank you.

(3 documents were attached)

Jawapan Dr Tam kepada Prof Radin Umar whereby Dr Tam menyatakan “Kerjasama dipohon sesalinan jawapan dihantar kepada pengadu”

06 Mac 2009.
> Y.Bhg. Prof. Dato’.
>
> Terima kasih. Kerjasama dipohon sesalinan jawapan dihantar kepada pengadu
> juga.
>
> (Dr. Tam)
> 06 Mac 2009
>

From: radinumx@mohe.gov.my [mailto:radinumx@mohe.gov.my]
> Sent: Fri 06/03/2009 11:23
> To: Dr. Tam Weng Wah; Mohd Asri bin Mohamed;
myk@mohe.gov.my
> Cc: sidek@pmo.gov.my; minister@mohe.gov.my; myk@mohe.gov.my;
>
pendaftar@usim.edu.my; nc@usim.edu.my; dekanfsu@usim.edu.my;
>
mnizam@usim.edu.my; tnc.hea@usim.edu.my; Md. Zin bin Musa; Aziz bin Ismail
> Subject: RE: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak efficient kerana enggan manipulasi markah
>
Terima kasih. Datuk Yusuf TKP akan menyediakan kronologi sejarah dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT.
>
>
Terima kasih.
>
>
>
>
>
> ___________________________
>
> Professor Dato’ Radin Umar PhD, P.Eng,FASc
>
> Director General
>
> Department of Higher Education Malaysia
>
> Block E9, Parcel E, 62505 Putrajaya
>
> Malaysia

 

From: Dr. Tam Weng Wah [mailto:tam@bpa.jpm.my]
> Sent: Friday, March 06, 2009 9:08 AM
> To: Mohd Asri bin Mohamed
> Cc: myself; sidek@pmo.gov.my;
minister@mohe.gov.my;
>
radinumx@mohe.gov.my; myk@mohe.gov.my; pendaftar@usim.edu.my;
>
nc@usim.edu.my; dekanfsu@usim.edu.my; mnizam@usim.edu.my;
>
tnc.hea@usim.edu.my; Md. Zin bin Musa; Aziz bin Ismail
> Subject: RE: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>
>
>
> KPP (A4),
>
>
>
> Harap dapat kerjasama KPT untuk memberi maklum balas terus kepada pengadu
> terhadap perkara ini.
>
 Sekian, terima kasih.
>
KP
>

From: myself

> Sent: Fri 06/03/2009 7:59
> To: Dr. Tam Weng Wah
> Cc:
sidek@pmo.gov.my; minister@mohe.gov.my; radinumx@mohe.gov.my;
>
myk@mohe.gov.my; pendaftar@usim.edu.my; nc@usim.edu.my;
>
dekanfsu@usim.edu.my; mnizam@usim.edu.my; tnc.hea@usim.edu.myMailing List
> Subject: Fw: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>
> Dr Tam Weng Wah
>
> KETUA PENGARAH
>
> BIRO PENGADUAN AWAM,
>
>
>
> Dilampirkan di sini email saya yang dihantar pada 9 September 2008 kepada
> KETUA PENGARAH JABATAN PENGAJIAN TINGGI, Kementerian Pengajian Tinggi
> Y.BHG. PROF. DATO’ IR. DR. RADIN UMAR BIN RADIN SOHADI dimana saya telah
> mencapai ketepuan sabar (sudah tidak tahan lagi menanggung kesabaran
> tetapi belum  letak jawatan) kerana ketiga-tiga ketua saya iaitu En
> Muhammad Nizam Awang @ Ali, Prof Dr Haji Abdul Samat Musa dan Prof Dato’ Dr Muhamad Muda telah memperlakukan saya dengan biadap dan tidak adil. Saya telah menghantar bersama email tersebut, 3 pucuk surat berikut yang mengandungi maklumat terperinci apa yang diperlakukan oleh ketiga-tiga ketua saya.
>
>
>
> Surat kepada En Muhammad Nizam Awang @ Ali, Ketua Program SMSU>
> Tarikh 28th August 2008
>Tajuk Surat Meeting on 25th August 2008 and other meetings..>
> >
Surat kepada Prof Dr Haji Abdul Samat Musa > Dekan FSU>
Tarikh 28th August 2008
Tajuk Surat Refusal to mark exam paper of one student >
>
Surat kepada Prof Dato’ Dr Muhamad Muda Timbalan Naib Canselor USIM>
Tarikh 28th August 2008
Tajuk Surat Request for official letter to leave USIM
>
Untuk makluman Tuan pihak KPT (melalui Timbalan Pengarah Datuk Prof. Mohd Yusof Bin Kasim) dalam surat bertarikh 3 Februari 2009 yang bertajuk “KETIDAKADILAN TERHADAP PENSYARAH DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA” tidak MENYENTUH LANGSUNG ISI KANDUNGAN EMAIL SAYA YANG SAYA HANTAR KEPADA etua Pengarah KPT Prof Dato Radin Umar pada 9 September 2008 tersebut (yang saya hantar kepada Tuan hari ini).

Pada perenggan 4 surat tersebut, pihak KPT menulis: “Setelah mengambil kira kesemua aspek perbincangan antara saya, Puan dan juga Pengurusan USIM, saya mendapati bahawa tidak timbul sebarang salah laku dari aspek perundangan berhubung kes Puan.”
>
>
>
> Tuan Dr Tam,
>
>
>
> Diharap dapat membantu saya mendapat keadilan sewajarnya kerana
> berdasarkan surat daripada pihak KPT bertarikh 3 Februari 2009, aduan saya dalam bentuk email saya yang dihantar pada 9 September 2008 tidak disentuh langsung. Saya membuat kesimpulan apabila sesuatu aduan itu tidak disentuh langsung, ini bermakna aduan tersebut sama ada:
>
> 1.    Tidak diambil kira, atau.
> 2.    Diambil kira tetapi aduan itu dianggap sebagai tidak munasabah oleh
> pihak KPT kerana kelakuan biadap ketua-ketua UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA tersebut dianggap wajar oleh pihak KPT, (KALAU SUDAH DIAMBIL KIRA  KENAPA PIHAK KPT TIDAK SENTUH LANGSUNG DALAM SURAT BERTARIKH 3 FEBRUARI
> 2009) atau..
> 3.    Pihak KPT tidak peduli sama ada saya diperlakukan dengan biadap atau tidak, atau.
> 4.    Pihak KPT menganggap saya sebagai pengadu bercakap bohong lalu
mereka-reka cerita, atau
> 5.    Pihak KPT tidak mempunyai bidang kuasa melayan aduan pensyarah.
> 6.    Pihak KPT tidak menganggap kelakuan ketua-ketua UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA tersebut sebagai biadap.
     

Tuan Dr Tan, saya mohon bantuan Tuan. Terima kasih.
>
>
>
> —– Forwarded Message —-
> From: myself
> To: radinumx@mohe..gov.my
> Sent: Tuesday, September 9, 2008 8:16:00 AM
> Subject: Re: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>
> Assalamualaikum Dato
>
>
>
> Selamat Menyambut Ramadan . I would like to apprise Dato my latest
> development at USIM. I have reached the end of my tether. Attached are the
> letters which are self explanatory. I am writing to Dato as I am of the
> view that my superiors are acting without impunity.
>
> Thank you.

(3 documents were attached)

Jawapan daripada Professor Dato’ Radin Umar PhD, P.Eng,FASc kepada email Dr Tam Weng Wah, Please take note that he did not cc the email to me, I got the email from Dr Tam

From: radinumx@mohe.gov.my [mailto:radinumx@mohe.gov.my]
> Sent: Fri 06/03/2009 11:23
> To: Dr. Tam Weng Wah; Mohd Asri bin Mohamed;
myk@mohe.gov.my
> Cc: sidek@pmo.gov.my; minister@mohe.gov.my; myk@mohe.gov.my;
>
pendaftar@usim.edu.my; nc@usim.edu.my; dekanfsu@usim.edu.my;
>
mnizam@usim.edu.my; tnc.hea@usim.edu.my; Md. Zin bin Musa; Aziz bin Ismail
> Subject: RE: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak efficient kerana enggan manipulasi markah
>
Terima kasih. Datuk Yusuf TKP akan menyediakan kronologi sejarah dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPT.
>
>
Terima kasih.
>
>
>
>
>
> ___________________________
>
> Professor Dato’ Radin Umar PhD, P.Eng,FASc
>
> Director General
>
> Department of Higher Education Malaysia
>
> Block E9, Parcel E, 62505 Putrajaya
>
> Malaysia

From: Dr. Tam Weng Wah [mailto:tam@bpa.jpm.my]
> Sent: Friday, March 06, 2009 9:08 AM
> To: Mohd Asri bin Mohamed
> Cc: myself; sidek@pmo.gov.my;
minister@mohe.gov.my;
>
radinumx@mohe.gov.my; myk@mohe.gov.my; pendaftar@usim.edu.my;
>
nc@usim.edu.my; dekanfsu@usim.edu.my; mnizam@usim.edu.my;
>
tnc.hea@usim.edu.my; Md. Zin bin Musa; Aziz bin Ismail
> Subject: RE: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>
>
>
> KPP (A4),
>
>
>
> Harap dapat kerjasama KPT untuk memberi maklum balas terus kepada pengadu
> terhadap perkara ini.
>
 Sekian, terima kasih.
>
KP
>

From: myself

> Sent: Fri 06/03/2009 7:59
> To: Dr. Tam Weng Wah
> Cc:
sidek@pmo.gov.my; minister@mohe.gov.my; radinumx@mohe.gov.my;
>
myk@mohe.gov.my; pendaftar@usim.edu.my; nc@usim.edu.my;
>
dekanfsu@usim.edu.my; mnizam@usim.edu.my; tnc.hea@usim.edu.myMailing List
> Subject: Fw: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>
> Dr Tam Weng Wah
>
> KETUA PENGARAH
>
> BIRO PENGADUAN AWAM,
>
>
>
> Dilampirkan di sini email saya yang dihantar pada 9 September 2008 kepada
> KETUA PENGARAH JABATAN PENGAJIAN TINGGI, Kementerian Pengajian Tinggi
> Y.BHG. PROF. DATO’ IR. DR. RADIN UMAR BIN RADIN SOHADI dimana saya telah
> mencapai ketepuan sabar (sudah tidak tahan lagi menanggung kesabaran
> tetapi belum  letak jawatan) kerana ketiga-tiga ketua saya iaitu En
> Muhammad Nizam Awang @ Ali, Prof Dr Haji Abdul Samat Musa dan Prof Dato’ Dr Muhamad Muda telah memperlakukan saya dengan biadap dan tidak adil. Saya telah menghantar bersama email tersebut, 3 pucuk surat berikut yang mengandungi maklumat terperinci apa yang diperlakukan oleh ketiga-tiga ketua saya.
>
>
>
> Surat kepada En Muhammad Nizam Awang @ Ali, Ketua Program SMSU>
> Tarikh 28th August 2008
>Tajuk Surat Meeting on 25th August 2008 and other meetings..>
> >
Surat kepada Prof Dr Haji Abdul Samat Musa > Dekan FSU>
Tarikh 28th August 2008
Tajuk Surat Refusal to mark exam paper of one student >
>
Surat kepada Prof Dato’ Dr Muhamad Muda Timbalan Naib Canselor USIM>
Tarikh 28th August 2008
Tajuk Surat Request for official letter to leave USIM
>
Untuk makluman Tuan pihak KPT (melalui Timbalan Pengarah Datuk Prof. Mohd Yusof Bin Kasim) dalam surat bertarikh 3 Februari 2009 yang bertajuk “KETIDAKADILAN TERHADAP PENSYARAH DI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA” tidak MENYENTUH LANGSUNG ISI KANDUNGAN EMAIL SAYA YANG SAYA HANTAR KEPADA etua Pengarah KPT Prof Dato Radin Umar pada 9 September 2008 tersebut (yang saya hantar kepada Tuan hari ini).

Pada perenggan 4 surat tersebut, pihak KPT menulis: “Setelah mengambil kira kesemua aspek perbincangan antara saya, Puan dan juga Pengurusan USIM, saya mendapati bahawa tidak timbul sebarang salah laku dari aspek perundangan berhubung kes Puan.”
>
>
>
> Tuan Dr Tam,
>
>
>
> Diharap dapat membantu saya mendapat keadilan sewajarnya kerana
> berdasarkan surat daripada pihak KPT bertarikh 3 Februari 2009, aduan saya dalam bentuk email saya yang dihantar pada 9 September 2008 tidak disentuh langsung. Saya membuat kesimpulan apabila sesuatu aduan itu tidak disentuh langsung, ini bermakna aduan tersebut sama ada:
>
> 1.    Tidak diambil kira, atau.
> 2.    Diambil kira tetapi aduan itu dianggap sebagai tidak munasabah oleh
> pihak KPT kerana kelakuan biadap ketua-ketua UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA tersebut dianggap wajar oleh pihak KPT, (KALAU SUDAH DIAMBIL KIRA  KENAPA PIHAK KPT TIDAK SENTUH LANGSUNG DALAM SURAT BERTARIKH 3 FEBRUARI
> 2009) atau..
> 3.    Pihak KPT tidak peduli sama ada saya diperlakukan dengan biadap atau tidak, atau.
> 4.    Pihak KPT menganggap saya sebagai pengadu bercakap bohong lalu
mereka-reka cerita, atau
> 5.    Pihak KPT tidak mempunyai bidang kuasa melayan aduan pensyarah.
> 6.    Pihak KPT tidak menganggap kelakuan ketua-ketua UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA tersebut sebagai biadap.
  

Tuan Dr Tan, saya mohon bantuan Tuan. Terima kasih.
>
>
>
> —– Forwarded Message —-
> From: myself
> To: radinumx@mohe..gov.my
> Sent: Tuesday, September 9, 2008 8:16:00 AM
> Subject: Re: Being shouted at & asked to quit Fw: Re: Dihukum tidak
> efficient kerana enggan manipulasi markah
>
> Assalamualaikum Dato
>
>
>
> Selamat Menyambut Ramadan . I would like to apprise Dato my latest
> development at USIM. I have reached the end of my tether. Attached are the
> letters which are self explanatory. I am writing to Dato as I am of the
> view that my superiors are acting without impunity.
>
> Thank you.

(3 documents were attached)